صدای شمس می آید درون جمجمه ام...

 

این پست را در تاریخ 11/8/2014 نوشته ام. گذاشته بودمش روی وبلاگ حتی. یک روز بعد بر اش داشتم. دوباره می گذارم. یک سال و سه ماه ازش گذشته. :

 

کسی را می شناسم که با هم خوبیم و بینمان جز خوبی چیزی نیامده و نرفته (و حتی می توان گفت: نیامده مگر اینکه مانده باشد)، اما حس می کنم در دلش نسبت به من انکاری هست! شاید تعجبی نباشد و بگویی اصلا موضع انکار همین جاهاست، در همین خوبی هایی که زیاد هم رد و بدل می شوند (و یا حتی می مانند). اما من می گویم نه! این نوع خوبی قاعدتا نباید موضع انکار باشد؛ خوبی ای به انکار می انجامد که شدتی و غلظتی در کار باشد! که امکان دیالوگ نباشد. که از طرف بیشترکی می خواهی و او همین قدر است! یا طرف از تو بیشترکی می خواهد و تو همین قدری!

 

کسی را می شناسم که با هم خوبیم و بینمان اصلا خوبی ای نیامده! چه اینکه رفته باشد و چه اینکه مانده باشد! فقط با هم خوب حرف زده ایم و خوب تعامل کرده ایم. چون دلیلی برای بد بودن با هم پیدا نکرده ایم. چون دیواری مخصوص بین ما وجود دارد که هیچ کدام به آن لنگ و لگد نینداخته ایم و احیانا فین مالی و آدامس مالی اش نکرده ایم! آن هم نه برای حرمتی که می توانستیم در ذهنمان برای این دیوار مخصوص قائل باشیم، برای اینکه هر کدام شخصیت خودمان را حفظ کنیم! برای اینکه اصلا اینقدرها مهم و واقعی نمی دیدیم این دیوار مخصوص را! که بخواهیم به آن تجاوز نکنیم. برای اینکه نزدیک شدن به آن اصلا برایمان متصور نبوده! برای اینکه ما هر کدام سر جای خودمان ایستاده ایم و کی حوصله و دلیلی دارد در این خوب حرفی و خوب تعاملی از جایشان تکانی بخورد، چه برسد به لنگ و لگد انداختن!

 

کسی را می شناسم که در دلش حقیقتا نسبت به من احترامی هست، و جلوتر نمی آید چون دلیلی برای جلوتر آمدن نیست، همیشه خوب است چون همیشه خوب است، کلماتش زیاد مهربان نیستند چون او آدمی ست که - برخلاف من- هنوز روی احتمالا قواعد خودش مانده و نمی خواهد به مرداب کلمات مهربان تن در دهد! اما او که گاهی وقت ها کمترین حد روابط خوب امروزی را هم با تو رعایت نکرده و حتی می شود گفت یک جاهایی کمترین آداب اجتماعی دوستی را هم زیر پا گذاشته! چطور می توانی بگویی این فقط ربط به قواعدش دارد؟ می توانم بگویم، سوال نکن چطور.

 

کسی را می شناسم که هیچ ایده ای درموردش ندارم. نه سمّی بینمان بوده یا هست، نه نفس کشیدنی!

 

کسی را می شناسم که جداً هیچ ایده ای در موردش ندارم. حتی در حد «نه سمّی بینمان بوده یا هست، نه نفس کشیدنی!»

 

کسی را می شناسم که جداً هیچ ایده ای در موردش ندارم.

 

کسی را می شناسم که...

 

کسی را می شناسم...

 

کسی را می شناسم.

 

کم کردن از جملات. تا حد حتی همان دو نقطه ی اضافی. که همگان می دانند برای من سه نقطه هنوز هم سه نقطه است، با تمام اصرارم بر استفاده اش، برای خرد و کلان! که هنوز هم سه نقطه است و در آن محبت و خوبی ای خوابیده که هر کس درلحظه خودش می داند این محبت چقدر است و بیدارش می کند. مطمئنم اگر خروار خروار است و اگر یک ابسیلن است، طرف خودش درک می کند این امر را. سه نقطه ای که هیچوقت خدا به دونقطه یا چهار(و بیشتر از آن)نقطه تبدیل نشده مگر اینکه در محبت و خوبی اش نقصانی یا نفاقی باشد! سه نقطه ای که اصرار دارد بر اصالت خودش. و اصالت آن برای من هیچ کدام از کابردهای نگارشی- ویرایشی اش نیست، اصالت آن در همان محبت و خوبی تشکیکی ای ست که گفتم!

 

تمام «کسی را می شناسم» های بالا در مورد یک نفر بود. چیزها و فرضیه های مختلفی که ممکن است در ذهنم بیاید. اگر بنشینم و راجع بهش فکر کنم. اما آن زهرای فـ/کور راجع به آدمها و روابط دارد پوست می اندازد و آن رسیدن به «کسی را می شناسم.» ِ آخرین، آیتی ست از همین پوست انداختن!

 

کسی را می شناسم. همین. چه کاری ست که بنشینم راجع بهش فکر کنم؟ در بهترین حالت می توانم برایش آرزوها و دعاهای خوب خوب بکنم و امروز ِ هم باشیم و فردای هم. چه کاری ست که یک روز حماقتم بگیرد و بنشینم باهاش راجع به همه چیزهایی که در این پست نوشته ام و خیلی چیزهای دیگر که «من عادت نبشتن نداشته ام هرگز»، حرف بزنم؟ چه کاری ست که بهش بگویم اگر اینها را نمی گفتم احساس می کردم ناگفتنی ای بینمان مانده که از قسم ناگفتنی هایی ست که باید منکوب شوند و لای جرز دیوار هم کم شان است. چه کاری ست که برای نفاق و انکار درجاتی قائل باشم و وقت و عمر و ذهنم را تلف کنم و سخن مکرر کنم و درآخر طعن زنند که بیهوده است!

 

پاراگراف قبل را پاک کن. بردار. نبین. فـبینایی در همین است.

 

 

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری

 

زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

 

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری

 

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

 

 

الان دارم می خواهم دو بیت بالا را پیدا کنم و سرچ می کنم «لذت شرب مدام» و به «ش» می رسم و می رسم به «لذت شب اول ازدواج» و «لذت شب جمعه» و «لذت شب عروسی» و «لذت شبانه». در اینکه «ش» اساسا حرف ملعونی ست و حتی اگر اول واژه هایی مثل شب و شمس و شعر و شیطان و 6 و شور و شورت و شراب و شیرینی و شرم و شام و شق و شک و واژه ی شریف «شدن» هم نیامده بود و فقط وسط واژه ای مثل «عشق» می آمد باز شدیدا ملعون بود شکی نیست! اما در این شکی هست که این موتور جستجوگر کذایی آنجور که بعضی ها می گویند -و ظاهرا هم حرفشان مستند است- هوشمند باشد! نه به معنای یک هوشمندی عادی! به معنای فردی کردن جرم و مجازات! که یعنی برای من ِ زهرای سرچ کننده وقتی می زنم «لذت ش» چیزهایی را بالا می آورد که دیروزپیش ها خورده ام! که یعنی اگر به ذهنش نمی رسد که برای من باید «لذت شرب مدام» را در جیک ثانیه بالا بیاورد تقصیر خودم است و دلق ازرق فامم! که یعنی باید بروم کشکم را بسابم و تیریپ هم نیایم که شمس قلب و روح و زندگی ام را چی و چقدر. که باید باور کنم که سرچری بوده ام که سر و کارم با شب جمعه و شب زفاف بیشتر بوده تا حافظ. که باید باور کنم سرچری گمراه و در اشتباهم که از توو مطمئنم از کلیدواژه ی «شب جمعه» بلافاصله به یاد مصرع «امشب شب جمعه ست، جمعه! و تو غمگینی» می افتم و نه چیز دیگر. سرچری که حتی حق ندارد به خودش بگوید «سرچر» و بهتر (و به داده ها نزدیک تر) آن است که بنویسد «سرچ کن». که برای اینکه برسد به لایه ی بیرونی اش باید یک «ر» هم اضافه کند به مقصود! تا آقای هوشمند دلش به رحم بیاید و کم کم کم کم به یادش بیاید که این سرچ کن بنده خدا در پیاله عکس رخ یار دیده یا چی. و «لذت شعر و شراب و شرب مدام و شراب خوردن» را بالا بیاورد! به همین بی ترتیبی! آخر یکی نیست به این آقای هوشمند بگوید شوخی شوخی با عرض عارف هم شوخی!!؟

 

آقای (هو)ش(مند)! این شعر را بخوان اگر وقت کردی:

 

 http://shak14.blogfa.com/post-205.aspx

 

 

ساعت (ه)ش(ت و یازده دقیقه) است. کارت دانشجویی جدیدم می داند این ساعت برای من یعنی چی. قبلا ها فقط ساعت مچی ام بود که می دانست. از آدمها که کسی چیزی را نمی داند. من بحث می کنم در نفی خرگوش و اثبات انسان و «حرکت ِ معنی داره که معنی داره!» و آن وقت خودم یک دست ساعت مچی و یک دست کارت دانشجویی می رقصم در میانه ی میدان! یعنی من چنین آدمی هستم و به حرف هایم بیشتر از آن لحظه اعتباری نیست!؟ اگر اگر اگر این قاعده را در مورد خودم بپذیرم حتما حتما حتما یک چیز را به آن اضافه می کنم: جز درمورد ِ ...

 

نمی خواهم که شعر بگذارم. این روزها قاعده ی «مکث! قبل از» بر من حاکم است. بدجوری هم حاکم است. این قاعده عنوان می دارد که قبل از هر کاری، حتی به ظاهر ضروری ترین کارها، کافی ست یک مکث بکنی. این مکث فکری نیست. حتی حسی هم نیست. خب؟ مکث کردی؟ حالا دیگر آن کار را نمی کنی! به همین راحتی!

 

می خواهی پست بگذاری؟ مکث! نمی گذاری.

 

می خواهی شعر بگذاری؟ مکث! نمی گذاری.

 

می خواهی چیزی را برای کسی توضیح بدهی؟ مکث! نمی دهی.

 

از پرواز کردن تا فلج کردن. از فلج کردن تا پرواز کردن. یعنی عوارض این قاعده از کجاست تا به کجا. یک میان بر هم همیشه وجود دارد و از آن راه هایی نیست که برگشتی تویش نباشد. رفتی توی قاعده. قاعده رفت توی تو. دلت نخواست؟ می کشی بیرون ازش! یا کشیده می شود بیرون ازت. و خب مثل بچه ی آدم ادامه ی راهت را می روی.

 

 

البته از «شب جمعه» یاد یک چیز دیگر هم می افتم که جز در ذهن خودم قابل سرچ کردن نیست... در ذهن کسی که آن را گفته که اصلا نیست و شکی ندارم. اما در ذهن کسی که تمام حرف های مرا ریز و درشت، درشت و ریز، شب تا صبح، صبح تا شب، می نوشید... ... ... نه! نیست! و این چه اطمینان غریب کیف آوری ست!

 

در ذهن خودم هم... مجبورم برای توضیح حرفم یک مربع بگذارم و

 

 

فوتوشاپ یک ابزاری دارد که... خب من چه جور بگویم حرفم را؟ چه توقعی داری؟

 

 

راجع به فوتوشاپ هم یک چیزی نوشته ام همین چند روز پیش. توی ورد و به قصد گذاشتن روی وبلاگ. اما مشمول قاعده ی «مکث قبل از» شد. و حالا هم چقدر این قاعده دارد می خواهد به من فشار بیاورد. چه نیرویی دارد لامصب.

 

 

هیچی! داشتم می گفتم! یک ابزاری داشت یا دارد که از آن گوشه بر می داری اش و می آوری ش روی شکل منظور. به قصد کاتیدن شکل منظور. یا چنین چیزی. این ابزار خودش بدون اینکه تو جز تکان دادن دستت حول محور آن شکل کاری بکنی یک نقطه هایی را در مراکز ثقل اطراف تصویر پیدا می کند و دور تا دورش را برای تو می اندازد در تور. بعد تو می توانی ماهی ات را بگیری ببری هر جایی که دلت می خواهد. خب راه «اعراض ما لم یجب» هم که همیشه باز است.

 

 

شاید «اعراض ما لم یجب» اسم دیگر قاعده ی «مکث قبل از» باشد ها! خدا را چه دیدی!

 

 

سوئیشرتت را درمی آوری، سردت است. می پوشی، گرمت است. «رضایت واقعی توو نارضایتیه».

 

 

شاید «رضایت واقعی توو نارضایتیه» اسم دیگر قاعده ی «اعراض ما لم یجب» باشد ها! خدا را چه ندیدی!

 

 

حالا دور تا دور آن تصویر ذهنی از عبارت «شب جمعه» را...

 

 

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری

 

زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

 

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری

 

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

 

 

سوراخ را ترجیح می دهم به درزگیر. هر کجا باشد. هر چقدر هم سرد... به قول خودم: «سرد است... اما بیل ها را قورت خواهم داد!/ n بسته ی کبریت را از قبر می سازم!»

 

 

بعد از اینهمه حرف که به قول شمس تُف تُف

 

 

آره! دیشب اینجایی که گفت تف تف، بوسش کردم توو دلم!

 

 

بند اول یک شعر جدید:

 

شروع کردن یک شعر کار حضرت «شب»

 

تمام کردن آن کار حضرت فیل است!

 

«که چی؟» پیامبری عاشق است روی صلیب

 

که توی قنداقش نطق کرده و دیگر...

 

 

هان! «شکست» و «شوکوپارس» را هم اضافه کن. شوکوپارس را بیشتر. شکست را تف تف.

 

+ تاريخ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 16:23 نويسنده زهرا رجایی |

 

بیخود نیست اسم ما را گذاشته اند شاعر. کلی کار دارم و نشسته ام دو ساعت عکس می بینم و کلی آهنگ پلی شده و شوفاژ اتاق را تا ته کم کرده ام و اصلش را هم تا ته کم کرده ام و من سردم است و هیچوقت گرم نخواهم شد و امروز روز اول آذرماه است و من راز فصل ها را می دانم و می رسد به عکس نازنین و معصومه که صدای بنان بلند می شود و یکهو گریه ام می گیرد و در همان حال می خندم. از این دیوانگی. شاید هم عصبی ست. عکس هایی که قبلش دیده ام عصبی ست. اولین عکسی که باز کردم ن بود. بی هیچ برنامه ریزی قبلی ای. اول اول گفتم بی خیال، بیا بیرون. بعد گفتم نگاه کن ها! چقد بازوهایش لاغر بوده. بعد رفتم عکس بعدی اش. چقدر نگاهش اینجا عاشق است. یادم آمد بهش گفتم چقدر این عکست را دوست دارم. گفتم چقدر نگاهت غمگین بوده، این غمگینی اش را دوست دارم. گفت چون از آن روزهایی ست که به میم فکر می کرده ام. گفتم معلوم بود! روح من جز از عکسی که دردی دارد در چشم هایش خوشش نمی آید. همین دو تا عکس را ازش دارم در این پوشه و می آیم بیرون. می خواهم بی خیال شوم و بروم سراغ کارهایم. سراغ به فکر نهار بودن و ظرف ها را شستن و... سراغ مادری کردنی که ازم برنمی آید و از یک خواهر هم کم ترم از نظر روحی. «خود»خواهم و فداکاری از من برنمی آید. مگر اینکه غریزه اش در من قرار گیرد و دیگر نتواند مقاومت کند خودخواهی ام. سراغ کارهای دانشگاه. می گویم فقط چند تا دیگر. دنبال عکسی نیستم. دنبال چیزی نیستم. شاید به قول فاطمه اختصاری: «دنبال چیز گمشده می گشتم». می روم توی پوشه های دیگر. الان بنان دارد می خواند: من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان/ قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. این بیت را چقدر دوست دارم. صدای بنان همینجوری اش دیوانه کننده است، چه برسد که این بیت را بخواند. چه برسد که فضا اینجوری باشد. که کله ی صبح باشد و من کلی عکس دیده باشم و دلم تنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ شده باشد. برای همه کس و همه چیز. برای جاودانگی! برای فنا! عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من/ مهر رخ ات سرشت من، راحت جان. اینجایش را نمی شنوم. رضای تو؟ آه، یاد یک شعر نیمایی قدیییییییییمی ام می افتم. که چقدر دوستش دارم. که همه ی عمرم را بگردم مثال ِ این وضوح را در خودم نمی بینم. حرف اول و آخر را زده ام. ظاهر و باطن. دلم شکسته. الان این را حس می کنم که دلم شکسته. که کسی دلم را شکانده. که راضی ام. راحت جان رضای تو. که «ای کاش آتش بود، عصیان بود، از خون بود». که پای تلفن وسط ریتمیک خواندن و به قول خودم «مضحک خواندن» و صرفا برای یاد دادن اینکه چگونه دست از نگرانی برداری و گوشت را عروضی کنی، می رسم به آن شعر ِ بیچاره کننده. حواسم پرت شده. می گوید: فک کنم شما خسته شده ید. حتی اولش همین را هم نمی شنوم و بعد یکهو به خودم می آیم و می گویم: نه، من این شعرو خیلی دوس دارم، شاهکاره. واسه همین ذهنم حواسش پرت شده.

صدای بنان دارد کمرم را می شکند و با خودم فکر می کنم این چه خوب شدنی ست، چه درمان شدنی ست که با شنیدن چند تا آهنگ و دیدن چند تا عکس بخواهد به فنا  برود؟ البته این بی انصافی به فرآیند شریف خوب شدن است. به تلاش های شریف برای خوب شدن. به خودزنی هایی برای خودنزنی. بی انصافی ست؛ چون صدای بنان فرق می کند و هررر فیلی را از پا در می آورد و یاد هندوستان می اندازدش، چه برسد به من که یک بچه گنشجک ترسو ام که در دست دو بچه ی شرورافتاده و تازه بحث هم می کنم که چرا دو تا؟ و جواب می دهد: پس چند تا؟ یک کشمکش است. بین دو طرف. و من توضیح می دهم که تشبیه این طوری نیست! که یک طرف تشبیه بخواهد با جزء جزء طرف دیگر برابری کند! مثلا اگر روی در کمد یک لکّه باشد، اگر ما بخواهیم یک چیزی را به در کمد تشبیه کنیم آیا باید آن مشبه مان هم حتما حتما یک چیزی شبیه لکه روی خودش داشته باشد؟! «چه شبها... چه شبها...»... وای، الان دو تا انگشتم مکاثنده شد روی کیبرد و برای همین یک لحظه به ذهنم آمد تازه من که الان دارم از توی لپ تاپ گوش می کنم، اگر روزی از گرامافون اینها را گوش کنم آیا زنده می مانم؟ بعید ِ نود و نه درصد است. «نیامد... نیامد...»...

شعر نیمایی قدیمی ام. که جوابیه ای است به آن شعر کذایی معروف که می گوید:

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

اوه اوه، الان برای اولین بار سرچ اش کردم و دیدم که شاعرش هم یک خانم است. خانم ژاله اصفهانی. همان که من پارسال برگزیده ی مسابقه اش شدم. آشنا درآمدیم! زمان قدیم این را فقط توی دفتر خاطره ماطره ها می نوشتند و زیرش اسم شاعر را نمی نوشتند و درضمن من تا همین الان نمی دانستم که این سطرهای آخر از یک شعر است! من فکر می کردم این همه اش است. به هر حال شعر من مهم است!! که می گوید:

راز این پهنه ی بی یاری چیست؟

چه کسی می داند؟

در هیاهوی زمان

در کنار من و تو، ای  تن وحشی

چه کسی می ماند؟

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه ای نیست به جا

خرّم آن نغمه که زیبا شده با یاد خدا.

(زهرا رجایی)

اگر شعرم طوری بود که پا بدهد در دفتر خاطره ماطره هاتان بنویسیدش اسمم را هم زیرش بنویسید لطفا. الکی مثلا الان دوره دوره ی بنان است و من شاعر ِ آن دورانم و چند سال بعد ملت می خواهند این شعرم را توی دفتر خاطره هاشان بنویسند برای هم. البته این شعر من بیشتر به درد «دفتر طرح کرامت» می خورد تا دفتر خاطره!! مثلا واحد کار ِ «توحید» یا «یاد خدا». دفتر طرح کرامت که می دانی چیست؟! زمان ما که بود! الانش را نمی دانم دقیق. ولی تا همین چند سال پیش هم بود. معصومه داشت. دفتر طرح کرامت بدین شرح است: معلم یک موضوع می دهد و تو می روی هرچه عکس یا شعر یا حدیث یا داستان یا از خودت یا از دیگران پیدا می کنی برمی داری می زنی آن توو. مثلا مثلا برای واحد کار ِ «مسئولیت پذیری». دفتر را هم ترجیحا کادو می کنی. و ترجیحا هم گل گلی. که مثلا تو خیلی دختر خوبی هستی. گل گلی بودن حاکی از دختر خوب بودن است. یک چیزی مثل رنگ صورتی در این دوره و زمانه. که نشانه ی روحیه ی دخترانه است. یا مثلا رژ پرررررر رنگ. که نشانه ی دختر بودن است. یا مثلا لاک. که نشانه ی دختر بودن است. یا مثلا موی رنگ کرده. که نشانه ی دختر بودن است. (می بینیم که به مرور زمان، صفت «خوب» از دنباله ی «دختر» برداشته شده و دختر کافی ست که دختر باشد. نیاز نیست که خوب باشد). اگر اگر اگر آن زمان ها کادوی باب اسفنجی بود و تو آن را به جای کادوی گل گلی کادوی باب اسفنجی می کردی مغضوب درگاه خانم معلم واقع می شدی و یا حداقل خودت حس بدی داشتی! چون شان و منزلت دفتر طرح کرامت را نگه نداشته بودی.

بنان جان، من حالم کمی بهتر است و خدا بیامرزد «نوشتن» را. می روم که چای تازه تری دم کنم. که می دانی «یه چای سازه سهم من از کلّ دلخوشی». می خواهی تو هم این دو بند از شعر من را گوش کنی؟ می گوید:

می ترسم از برم توو خیابون، برم توو شهر

از حتی پوست کیک، منو باز می کنه!

یه دستگاه خیلی قدیمی داره منو

با هرچی هست و نیست همآواز می کنه!

یه تخت داده و منو بدبخت می کنه

یه چای سازه سهم من از کلّ دلخوشی

یه باطری از خودم به خودم قرض میده و

این میشه مانع همه چی سمت خودکشی!

نگران نباش! همیشه گفته ام و الان هم یادآوری و تاکید می کنم که خودکشی در من اگرررر هم بخواهد روزی اتفاق بیفتد یک روز کاملا عادی ست. کاملا آفتابی. کاملا همه چی خوب و آرام. نه مثل چنین روزی. که اولا آفتابی نمی بینم در میانه. و ثانیا صدای تو مثل جوهر پخش شده و حال و روزم را بنانی کرده و ثالثا مامانم نیست و من هر چقدررر هم که خودخواه باشم و هرررر چقدر هم دلشکسته و حتی حتی حتی اگر خود «آیت الکرسی» هم باشم باز کاری نمی کنم که خواهرهایم وقتی در را باز کردند با یک عدد زهرای مرده یا نیم جان روبرو شوند. نگران من نباش، من الان می روم سراغ نصفه ی کاکائو ام و بعد هم موزم و بعد هم کارها و چای. چای و کارها. می بوسمت! با غم. با عشق. با نکبت. با زندگی. که همین است. به قول زهرا معتمدی: «این اسمش زندگی ست». راستی! نهار هم فکر کنم آبگوشت بار بگذارم!!! خسته شده ام از پلو پلو پلو. که به قول خودم: «برجستگی این شکم از درد بچه نیست/ ربطش بده به شام و نهار ِ فقط پلو». من رفتم! 

پانوشت: من نرفتم! کنسل شد! الان یادم افتاد برای آبگوشت باید نخود و لوبیا را از شب قبل خیس کرده باشی! ظاهرا آبگوشت غذای ِ آینده نگرهاست. و مدیونی اگر فکر کنی با همه ی فست فودی بودن دنیا، آن  ذات ِ آبگوشتی اش از بین رفته باشد! منظورم را که می فهمی؟

+ تاريخ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:12 نويسنده زهرا رجایی |

«آن چه نفس گويد: به تدريج مسلمان شوم، نيک شوم، عين مکر است و عين طلب فراق است. ضعيف شده و چاره ی دگرش نيست، مداهنه آغاز کرده است .
از مسلماني او را، خود خبر نيست و نه از  صورت مسلماني ، مي گويد : مسلماني مي بايد.»

(مقالات شمس)

این است و جز این نیست. اگر فحشی بالاتر از «مداهنه» هست به من بده. منم!

+ تاريخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 7:46 نويسنده زهرا رجایی

حال دقیقا طوری ست که باید بلند شد و مقالات مولوی را برداشت و خواند. اما مقاومت می کنی. نیم ساعت. با فکرهای پشت سر هم. قبلش هم آنقدری گذشته که حالا دیگر خواب و بیداری از هم گسسته شده. پس الان حدودا یک ساعت است که رسما بدبخت شده ای. توی ذهنت می آید این موبایل جدید چقدر ساعتش بد است. حسابی اجیر می کند آدم را. اسنوزش خاصیت واقعی اسنوز را دارد. یعنی تا بیدارت نکند خفه نمی شود. انگار واقعا «اسمارت اسمارت که می گفتن اینه». بعد فکر می کنی هر روز صبح تا به اینجای عمرت حست به صدای ساعت ها متفاوت بوده حتما. یعنی هیچ دو صبحی مثل هم نبوده. بس که تنفر مفهومی طیفی ست. بعد فکر می کنی باید بلند شوی آن آهنگ را گوش کنی. بعد فکر می کنی همانجا دراز کشیده بروی توی یادداشت موبایل و نامه بنویسی برای ... . بعد فکر می کنی متن آهنگ را هم برایش می فرستی. خودش انگلیسی اش خوب است و نیاز به فرستادن ترجمه ی فارسی اش نیست. بعد فکر می کنی موبایل بیست درصد شارژ دارد و بعد فکر می کنی که این حتما از قدرت های ناخودآگاه ذهن برای به تعویق انداختن باور امور بد است. امور بد واژه ی مناسبی نیست. امور غیرقابل باور. بعد فکر می کنی به قول بابا از عجایب دنیا این است که هر چیز را وقتی بخوری کم می شود الا غصه را. که زیاد می شود. و بعد تو جواب داده ای: «اگر غم را چو آتش دود بودی/ جهان تاریک بودی جاودانه/ در این گیتی سراسر گر بگردی/ خردمندی نیابی شادمانه». بعد او ساکت شده و حتما حتما که حق را توی دلش به تو داده اما وظیفه ی پدری اش ایجاب کرده که بعد از سکوتش هم ادامه ی حرفش را بگیرد مبنی بر غصه نخوردن. و تو گفته ای باشد باشد غصه نمی خورم. و بعد فکر می کنی خردمند؟؟ کدام خرد؟ حتی حتی اگر خرد جمعی منظور باشد. می روی روی فیلم جدایی نادر از سیمین و ملک سلیمان و اخراجی ها و محمد رسول الله و همه ی این مثالها که در این جور مواقع پشت سر هم می آید توی ذهنت. بعد فکر می کنی اینها که چرت است و حرفهای تکراری ست، واقعیتش هم این است که پا نگذاشته ای روی رد پای مردم. در برف. آسفالت داغ بوده و «و جهنم گرم تر است». از اینجا به بعد را آن موقع فکر نکردی. الان که داری می نویسی فکر می کنی: واقعیتش هم این است که پا نگذاشته ای روی رد پای مردم. در برف. آسفالت داغ بوده و «و جهنم گرم تر است». شیعه. تو شیعه ی کسی نبوده ای تا به حال. شیعه در معمای لفظی اش. که کسی پا را بلند کند و دیگری پا را بگذارد همانجا. در برف و در گِل و در آسفالت تازه فرقی نمی کند. راستی، فقط یک شیعه ی واقعی(در معنای لفظی اش) در تمام عمرت دیده ای و آن هم میم است. که هر کجا که میم.میم پا می گذارد بلاااافاصله میم.خ می آید و همانجا اعلام حضور می کند. چه کامنت باشد چه لایک. کامنت نمودش بیشتر است. از عجایب دنیا آن است که نه تنها شیعه ی واقعی نمی بینی به چشم، بلکه شیعه به معنای لفظی اش را هم در فقط جایی مثل اینستاگرام می توانی ببینی. برمی گردی توی فکرهای توی تخت. موهایت هنوز نم دار است. از دیروز غروب. سشوار خراب شده. از نمی دانم کی. عذاب الیم است با سشواری که باد سرد می دهد بیرون بخواهی موهایت را خشک کنی. حتی وسط ظهر تابستان. مثل عذاب الیمی که دوش گرفتن با آب سرد است. که حتی برای غسل زیارت هم نتوانستی. چند ماه پیش بود؟ حدودا سه ماه. یک شب. که فردایش توی دفترت نوشتی «تنها دلخوشی دیروزم صابون آبی ای بود که خاله برایم خرید». چقدر خوب است که نوشتن وجود دارد. داشته. چند خط اخیر فکرهای الانت است. موهایت هنوز نم دارد. که یعنی برگشته ای توی تخت. فکر می کنی آدمها از کجا ازدقیقا چه زمانی دست از فکر کردن به امور ریز زندگی برداشته اند؟ کجا به خودشان گفته اند استاپ. شک داری که دکمه ی استاپ پررنگ بوده بوده باشد. احتمالا محو بوده و پراکنده. شاید هنوز هم برایشان محو است و پراکنده. یعنی که گاهی هم امکان دارد که به امور ریز فکر کنند، ولی سریع خودشان را پرت می کنند به جاهای دیگر. اموری مثل نان درآوردن، تیپ زدن. اموری مثل در یک کلام: جلو رفتن. تو نگاه می کنی به خودت. فیگور نیستی، اما... نگاه کن... تو هیچگاه... می خواهی ادامه ندهی. نمی شود. پیش نرفتی. تو فرو رفتی. بله. فیگور نیستی اما واقعا واقعا روسری را با دستت فشار می دهی به سرت. به موهات. که یعنی هم زودتر این نم داشتن باید خشک شود، هم این فکرها باید تمام شود. حال دقیقا طوری ست که باید بلند شوی مقالات را برداری. شمس نه ها. مولوی. شمس خراب تر می کند. باید الان خوب بشوی. «حال خراب و خوبتری دارم از خودم» الان می آید توی ذهنت. به به، آن یکی ساعت هم شروع کرد به زنگ زدن. که یعنی «ساعت 8 است، زهرا بیدار شو». آن طفلکی اسمارت نیست و نمی تواند ببیند که من دو ساعتی هست که بدبختم و الان پای یک لپ تاپ گیجم و سر من درد نمی کند به جنون و صد برابر بدتر از آن: سر من درد می کند به خرد. تخت ِ قیژقیژو یا تخت قژقژو. کلا با هر اسمی بد است. خوب است. خوب و بد. کی بود که برای طاهره توصیفش کرده بودم «تخت روان». با خنده. و ادامه دادم بودم: یعنی رسما تا جلوی در هم می آید و مشایعتت می کند اگر بهش روو بدهی. خندیدیم. لحظه ثبت شد. تا کی ثبت می ماند؟ نمی دانم. آن بیت مولوی چیست که تهش می گوید «نمی دانم نمی دانم»؟ هان. پیدایش کردم. سرچ هم چیز خوبی ست. بد است. خوب؟ بد؟ دقیقا با کلمه ی «ویر» مصرّم به اینکه با اینکه طولانی ست تا ته بخوانمش و مصرع یا بیتی را بگلچینم بگلچینم.

اووه. برگشته ام و چقدر وزن دارم. به نحوی که اولش می خواستم چیزی بنویسم در این حدود: «تمام بیت ها عالی، تمام بیت ها عالی/ که هرگز در توانم نیست بیتی را بگلچینم». بعد شرم کردم و دیدم که این نوعی مسخرگی لوس است و حداقل الان نوعی مسخرگی لوس در وجودم ندارم. اما دیدم داشته ام که داشته ام. نوشتم. بیت انتخابی من:

چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری

که این بازار و این کو را نمی‌دانم نمی‌دانم

مرا گوید یکی مشفق بدت گویند بدگویان

نکوگو را و بدگو را نمی‌دانم نمی‌دانم

قشنگ حالت مقالات شمس است که وسط متنها شعر هم  هست. ولی باید بروم سراغ مقالات مولوی. یادمش هست. لای صفحه ای که فال گرفتم و آمد را نخ گذاشته ام. نخ خودش را. نخ مجزایی نه. استمداد از نخ قهوه ای در صبح یکشنبه، Sun day. :

« این که می گوییم «بی خبر»، بی خبری محض نمی خواهیم. بل که هر خبری در چیزی بی خبری ست از چیز دیگر. خاک نیز، به آن جمادی، از آنچه خدا او را داده است باخبر است- که اگر بی خبر بودی، آب را کی پذیرا شدی و هر دانه ای را به حسب آن، دایگی کی کردی و پروردی؟ شخصی چون در کاری مجد باشد و ملازم باشد آن کار را، بیداریش در آن کار بی خبری است از غیر ِ آن. ما از این غفلت، غفلت کلی نمی خواهیم.

گربه را می خواستند که بگیرند، هیچ ممکن نمی شد. روزی آن گربه به صید مرغی مشغول بود. به صید مرغ غافل شد، او را بگرفتند.

پس نمی باید که در کار دنیا به کلی مشغول شدن. سهل باید گرفتن و در بند آن نمی باید بودن که نبادا این برنجد و آن برنجد. می باید که گنج نرنجد. اگر اینان برنجند، اوشان بگرداند. اما اگر او برنجد، او را که گرداند؟ »

می بندم و می آیم پای لپ تاپ. و توی دلم می گویم دقیقا، دقیقا عزیزم، تو همیشه می فهمی و فلان. اما الان، الان که باز آهنگ را پلی کرده ام و دلم...، می خواهم ازت یک سوال بپرسم مولوی جان: اگر آن رنجیده خاطر خود من باشم چی؟؟ من نمی توانم حکم را بگیرم که «سهل باید گرفتن». من وقتی می گویی این و آن برنجند را فهم می کنم و می گویم بله، به درک! من وقتی می گویی گنج نرنجد را فهم می کنم و می گویم چشم، چشم، تلاشم را می کنم و می بینی که واقعا هم دارم می کنم. هرچند گند و ناچیز است. اما وقتی من می گویم من رنجیده ام، من، من، من! رنجیده ام! تو چه حرفی داری بزنی؟ حتی الان فکر می کنم که این 5 تا پسر خارجی بیشتر از تو من را فهم می کنند، وقتی می گویند: گودبای...

Goodbye to you, my trusted friend

We've known each other since we were nine or ten

Together we climbed hills and trees

Learned of Love and ABC's

Skinned our hearts and skinned our knees

Goodbye my friend, it's hard to die

When all the birds are singing in the sky

Now that the spring is in the air

Pretty girls are everywhere

Think of me and I’ll be there

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

But the hills that we climbed were just Seasons out of time

Goodbye Papa, please pray for me

I was the Black Sheep of the Family

You tried to teach me right from wrong

Too much wine and too much song

Wonder how I got along

Goodbye Papa, it's hard to die

When all the bird's are singing in the sky

Now that the spring is in the air

Little Children everywhere

When you see them I'll be there

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun
 
But the wine and the song like the Seasons have all gone

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

But the hills that we climbed were just seasons out of time

Goodbye Michelle, my little one

You gave me Love and helped me find the sun

And every time when I was down

You would always come around

And get my feet back on the ground

Goodbye Michelle, it's hard to die

When all the birds are singing in the sky

Now that the spring is in the air


With the flowers everywhere

I wish that we could both be there

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

But the hills that we climbed were just Seasons out of time

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

But the wine and the song, like the Seasons, have all gone

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun


But the wine and the song, like the Seasons, have all gone

+ تاريخ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 9:14 نويسنده زهرا رجایی |

مولود جان و بصیر

رفیق های قدیمی

از اینکه هنوز اینجا را می خوانید ممنونم.

یک خط نوشته بودم که رویش را بک اسپیس گرفتم الان

مثل لاک غلط گیری آبی.

آبی به معنای آب. منسوب به آب. مایه ی حیات.

طاهر و مطهر.

ع عزیزم

که هنوز اینجا را می خوانی

بدان که دلم پیشت است. من ل نیستم، که بتوانم بدانم دو هفته حالت خراب است و چیزی نگویم. من ز هستم و می دانم که زخم ها چقدررررررر عمیقند... اما... من بی سوادم که نمی توانم نقدی بنویسم روی آن شعر. نه که سستی کرده باشم. من کم توانم که نمی توانم خوبت کنم. نه که نخواهم. من بدبختم که خودم هم از دعا به جایی نرسیدم. نه که نکرده باشم. من قول داده بودم که فرجی می شود. نه که نشده باشد! من...

م عزیزم

هرچند که می توانم اسم تو را بنویسم ولی نمی نویسم. دلم می خواهد بدانی که یک روز چه آهی کشیدم وقتی بهت فکر کردم. یک روز هم در راه برگشت به خانه در پنج دقیقه ی رسیدن به خانه به طرز مهیبی آوار شدی روی دلم. که فکر کردم: چی شد؟ چی شد؟ چی شد که...؟ م عزیزم حرف دوم اسمت را هم ناچارم بنویسم. مل. که امر مشتبه نشود.

مامان عزیزدلم، جانم، همه ی همه ی من...

لطفا حالا حالاها مرا تنها نگذار. لطفا خیلی زنده بمان. من یک مدت یک توان روحی ای در خودم آفریده بودم که حتی فکر واقعی واقعی به مردنت دنیا را برایم سیاه و ناکارآ و فلج نمی کرد. حداقل به قدری که قبلا این فکر این کار را می کرد. توان روحی یا قساوت قلب یا هرچی. چند روزی ست که جز در بغل تو و گرفتن دستت و بوسیدنت حالم خوب نمی شود. قشنگ می آیم انرژی می گیرم می روم. و باز می آیم. قبلا که این حرف ها نبود در بینمان. یعنی هرچی و هرچقدر هم بود من اینقدر حسش نمی کردم. من اینقدر تند تند انرژی ام تمام نمی شد. من اینقدر بغض آلود نبودم که جز بغل تو هیچ جا حتی متن حرم حضرت معصومه یا امام رضا را دلم نخواهد. حتی صحبت با هیچ دوست یا رفیقی را.

خدای زهرای «تو»...

که مردم اینقدر مشکوکند به بندگی، که حتی یک درصد هم فکر نمی کنند که این «تو» شاید منظورم تو باشی،

همه چیز را می دانی. و نه می خواهم ازت تشکر کنم که می خوانی ام، نه روی حرفهایم را بک اسپیس می توانم بگیرم با تو، نه هیچ چیز دیگری. فقط و فقط می خواهم اقرار کنم به بندگی ات. اینکه یک زهرایی آفریده ای و اینکه این زهرا منم، هرچند که ندانم من کووش و کجا پراکنده شده، جای شکر دارد. شاکرت هستم. و دوستت دارم.

پانوشت: کجای این پست از همه اش حسی تر بود؟؟

هیچ کجایش. چون خیلی خوابم می آید و گرمم است. و در این حالت تنها می توانم بی حس بنویسم. اینها حرفهای مغزم بود. حس برای وقتی ست که زیاد خوابت نمی آید و گرمت نیست. حس چیزی ست که با اولین زیاد خواب آمدن و گرم بودن ناخوشایند هوا از بین می رود. و خدا می داند که طبیعی ترین دلیل ها را داریم برای نداشتن حس.

امضا.

زهرای بی حس. زهرای مغز دار.

مثل همه ی همه ی انسان ها در این عصر.

+ تاريخ یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ساعت 2:56 نويسنده زهرا رجایی |

گوشی هایشان را گذاشته اند روی میز و عکس گرفته اند. در یک کلاس 19 نفری بیست و دو تا گوشی توی عکس بوده و تازه دو تا گوشی هم مشغول عکس برداری از این صحنه ی عظیم بوده اند. یعنی 5 تا گوشی هم از ظرفیت کلاس بیشتر. یعنی 5 نفر دو تا گوشی آورده اند یا 4 نفر دو تا گوشی و یک نفر سه تا گوشی! یعنی...

اینهایش به من چه؟ من فقط می دانم از شنیدن این روایت وسط یک خستگی تامّ و تمام، وسط یک قبض فاجعه بار لبخند آمد روی لبم. به نحوی که محو نمی شد تا چند دقیقه.

پانوشت: این خاطره را داشت یکی از سال اولی ها(ی کارشناسی) برای دوستانش تعریف می کرد. توی سرویس دانشگاه. بغل گوش من. گوشی که هیچ چی نمی شنود. حداقل این روزها.

پانوشت: از ایده های اصلی من برای سرویس های دانشگاه این است که دانشجوها تفکیک شوند بر حسب سال ورود حداقل. یعنی واقعا این حق من نیست که یک سال اولی را از نزدیک ببینم و یاد کلییییی خاطره بیفتم. حقم نیست. من این جفنگ و دبنگ گویی از درصد و رتبه و کلاس کنکور و چی و فلان را یادم نمی خواهد بیاید آن روزها را نه برای اینها که گفتم!! برای آن چیزها که نمی گویم... برای آن چیزها که نمی گویم و این حق من نیست که در من بالا بیاید خاطرات. و بعد دوباره دریا برگردد به دریایی اش و ساحل ساحل باشد. با کلی دستمالی شدگی.

پانوشت:

از «دستمال» اشکی من استفاده هاست!!/ نابرده رنج گنج میسر نمی شود!! (سید مهدی موسوی)

+ تاريخ چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ساعت 1:1 نويسنده زهرا رجایی |

 

حافظ باز می کنم ارجاعم می دهد به قرآن:

«تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور».

حالم طوری ست که نمی توانم به ابیات اولیه ی این غزل دلخوش شوم. مثل بعضی وقتها نیست که تا باز می کنی می بینی این غزل آمده دیگر دلت قرص می شود.

قرآن باز می کنم. می آید:

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا».

فکر می کنم حتما ارتباطش مستقیم است با آن جای دیگری که می گوید اموال و اولاد فتنه هستند و بعد فکر می کنم به «تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست»، و «فتبارک الله عشق» که هی در سرم بود که یک جا را باز کنم و بنویسم و هی امتناع می کردم. حالم طوری ست که نمی توانم به اینجور ارتباط ها دلخوش شوم و بی خیال ادامه ی خواندن آنچه که آمده بشوم.

ادامه می دهم و می رسم به اینجا:

«و یاد کن هنگامی که موسی به جوان خدمتگزار خود گفت: همواره می روم تا به محل برخورد آن دو دریا برسم چه اینکه زود برسم یا اینکه روزگاری طولانی به سفرم ادامه دهم. در هر حال می روم تا برای تحصیل دانش بیشتر عبد صالح حق را بیابم. هنگامی که به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را که برای خوردن فراهم کرده بودند از یاد بردند، آن ماهی راه خود را به حالتی سراشیب در دریا پیش گرفت. وقتی از آنجا گذشتند موسی به خدمتگزارش گفت: غذای صبحگاهی مان را بیاور که از این سفرمان خستگی بسیار دیدیم. خدمتگزارش گفت: آیا ندانستی چون کنار آن سنگ جای گرفتیم من ماهی را از یاد بردم و آن با وضعی شگفت انگیز راه خود را در دریا گرفت و رفت، و جز شیطان از خاطرم نبرد که آن را به یاد داشته باشم. موسی گفت: این جای فراموش کردن ماهی همان است که در طلبش بودیم. پس با پی گرفتن جای پای خود از راهی که آمده بودند برگشتند. آنجا بنده ای از بندگان ما را یافتند  که او را از نزد خود رحمتی داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم».

آرام شده ام و نیازی نیست که ادامه دهم. اما ادامه می دهم:

قبلش داشتم از «فراموشی» اشک می ریختم. از اینکه چرا هرچه فکر می کنم یادم نمی آید که آیا فلان چیز فلان طور بوده یا نه. برایم دردناک بود که یادم نمی آید. که ماهی لغزیده رفته توی دریا به حالتی سراشیب، به وضعی شگفت انگیز. با اینکه می دانستم کار شیطان نیست که از خاطرم رفته و قطعا کار خداست، ولی باز هم دلم اشکی بود. صورتم اشکی بود. اما این آیه ها را که خواندم آرام شدم. که نیاز نیست که از راهی که آمده ام برگردم و جای پای خودم را دنبال کنم.

+ تاريخ جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت 1:38 نويسنده زهرا رجایی |

1- اگر یکی از نشانه های پیری این است که آدم یک ماجرا را صد بار تعریف کند و اگر نوه ی خوب بودن در این است که به همه ی این صد بار با دقت و لذت بار ِ اول گوش بدهی، پس من چه نوه ی خوبی داشته ام پنج سال! نیلویی که واو به واو را دویست و ده بار گوش می داد و سکانس به سکانس را حفظ بود... الان باور کن خیلی از چیزها را او بهتر از من یادش است، اگر بهشان رجوع کند.

2- چقدر آرام بودن خوب است. حتی اگر خیلی خیلی احمقانه باشد. اما خوب است. یعنی در زمانه ای زندگی می کنیم که باید خودمان را آرام کنیم، و الا می پکیم. و من ندارم می پکم خدا را شکر.

3- چقدر حافظه خوب است. الان که دارم یک آهنگ از پوشه های قدیمی را گوش می دهم دقیق دقیق یادم است که یک بار کی داشتم گوشش می کردم. با مامان. چند سال پیش. تایم های کمی پیش می آید که مامان به آهنگ های دلخواه من داشته باشد گوش بدهد. مثلا صدای یاسمین از نظرش دل بالا آورنده است، و... . اما این آهنگ را به خاطری که یک سری آهنگ را پلی کرده بودم و داشتم خانه را که به هم ریخته بود کمکش می کردم که جمع و جور کند و شرط ضمن قراردادم این بود که آهنگها را قطع نمی کنم! مجبور شد. که این آهنگهای خارجکی! را با من گوش بدهد. چقدر حافظه خوب است. آن کجای حافظه که اینها را به یاد آدم می آورد.

3- چقدر من خدا را برای همه چیز شکر کنم باز هم باید شکر کنم. حتی برای مریضی ای که کله ی ظهر(چون هم از نظر زمان ریاضی ظهر است و هم کله ی صبح من، باید بگویم: کله ی ظهر) مرا وادار می کند به اشهد گفتن! و بعد بیهوش شدن! و بعد یکی دو ساعت بعد صداها را با قطع و وصلی شنیدن و بعد حس ِ واضح اینکه: ای بابا! مرگت قرار نیست به همین راحتی( ِ هرچند سخت) باشد زهرا!

4- چقدر دلم شرکت در یک کنسرت درست و حسابی را خواست در لحظه.

5- «دیشب و امروز صب ک باهات حرفیدم حس کردم زندگی هنوز جریان داره حتی اگه یه غم قدیمی ته نشین شده باشه توو زندگیت... مرسی زهراا...».

این اس ام اس 5 روز دیگر یک ساله می شود. توی سیومسیج گوشی قدیمی!!! من. گوشی کلاسیک عزیز همیشگی من. الان که رفتم کد پستی را از توی سیومسیج پیدا کنم چشمم خورد بهش. و دلم... اما کسی که این اس ام اس را به من زده الان... کاش یادش نمی رفت که من همان زهرای یک سال پیش و همیشه ام! که می توانم حالش را خوب کنم. حتی اگر یک درصد. حتی اگر تصمیمش قاطع و حتی درست و بهترین باشد... اگر اگر اگر اینجا را می خوانی حداقل بدان که بدجوری دلتنگت هستم زهراا! بله! با دو تا الف! مگر یادم می رود؟ مگر قرارهایمان یادم می رود؟ بیا و حرمت ریواس!! را نگه دار و بیش میازار مرا...

6- و مثل همیشه، همیشه ی همیشه:

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن

تا به ابد

شنیده خواهد شد...

7- آرام کننده ای بالاتر از این بیت می خواهی؟

«در طبع جهان اگر وفایی بودی/ نوبت به تو خود نیامدی از دگران»

+ تاريخ شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 23:33 نويسنده زهرا رجایی |

«... فقد مددنا الیک ایدینا فهی بذلة الاعتراف موسومة».

«الهی تردّدی فی الآثار یوجب بُعد المزار """""فاجمعنی""""" علیک بخدمةٍ توصلنی الیک».

«...و اوقفنی علی مراکز اضطراری».

(1 مهر 94)

«... و اسالک اللهم حاجتی التی اِن اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی و اِن منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی...

و چه حیران که می توانم به همین روز ِ دو سال پیشم فکر نکنم... که کسی جز تو آن حال افتضاح و غریب را ندیده... که همه جایت می کشاندت به یک گوشه را پیدا کردن و نشستن و زار زدن... و همه جایت می کشاندت به «برو! الان؟؟؟ مطمئنا تو را دوست ندارد! واقعا چطور رویت می شود؟ برو! فقط برو! از جلوی چشمش دور شو! برو!»... از میان این مردم برو... بگذار با خیال راحت بارانشان را بخواهند و نگران این نباشند که یکی حواس «خواستن» را پرت کرده...

... الی من تکلنی الی قریب فیقطعنی ام الی بعید فیتجهّمنی... »

(12 مهر 93)

«و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لاتکون دعاویه دعاوی؟» (23 مهر 92)

«دلم از چارم آبان به زمستان پیوست» ِ91

«ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک...»

(15 آبان 90)

26 آبان 89 را توی یکی از کلاس های خالی دانشگاه... با نیلو... و همه ی صورتمان خیس بود...

و قبل از 89 هیچ چی.

پانوشت: واقعا تا قبل از آشنایی با این لذیذترین دعا چطور زندگی می کرده ام؟

پانوشت: وقتی گاهی می گویم «پراکنده ام» و ادامه می دهم که «پراکندگی» بدترین درد دنیاست، فهمم کن!

«فاجمعنی»... چه مختصر تیر می کشد این یک جمله در بطن باطن آدم.

پانوشت: آن وقت چنین انسانی را، چنین عارفی را، چنین معرفتی را، چنین معرفت عظیمی را کشتند و بعضی توقع دارند ما بعد از گذشتن روزها و سوزها دیگر برای آن مصیبت اشک نریزیم... امسال اولین سالی بود که در طول دعا، سراسر دعا، حواسم به یک مکان و زمان پرت بود: کربلا- عاشورا! مدام فکرم به آن روز بود توی کلاس. که استاد گفت در آن زمان شوریدن امام حسین می تواند مصداق نوعی «بغی» تلقی شود اگر بخواهی بی تعصب نگاه کنی. اگر بغی و باغی این است، تا باشد از این بغی ها و باغی ها... «آن های و هوی و نعره ی مستانم آرزوست»...

+ تاريخ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:37 نويسنده زهرا رجایی |